Ny-Hellesund kystfort

Det første jeg hadde bestemt meg for å besøke på min langhelg i Kristiansand var Ny-Hellesund kystfort. Dette fortet har blitt «hoppet over» tidligere fordi det lå ute på en øy. Men denne gangen ville jeg sette av en hel dag for å få med meg dette kystfortet utenfor Søgne. Det ble litt mindre søvn enn ønskelig natt til lørdagen, rett og slett fordi jeg kom sent hjem etter runden på Lista dagen før og med vekking kl 7 om morgenen. Båten skulle gå fra Høllen brygge kl 9.35. Heldigvis overhørte jeg mens jeg stod og ventet at det ikke var mulig å betale med kort på båten, og det ble derfor en tur innom butikken på stedet for å ta ut litt penger. Jeg hadde også på veien bunkret opp med 2 baguetter og 3 stk 0.5 litre med drikke. Jeg regnet med at det ikke var noen mulighet for å kjøpe noe ute på Helgøya som Ny-Hellesund kystfort ligger på. Ifølge rutetabellen skule båten gå kl 9.35, men vi var ikke avgårde før kl 9.45. Båten skulle visst ikke gå hele runden og derfor måtte noen gå av igjen og de ble sendt avgårde med en taxibåt.

Det var meldt sol og litt vind denne gangen. Men jeg valgte å la den vindtette jakka ligge igjen i bilen. Jeg håpte ihvertfall at jeg ville klare meg uten. Men jeg må si at det var litt «friskt» på båtturen ut til Olavsundet og Helgøya. Det var en del som var med båten utover, men det var bare to som gikk i land på Helgøya som Ny-Hellesund kystfort ligger på. Du møter fort et informasjonsskilt over øya og Ny-Hellesund kystfort, så det er ikke noe problem å finne ut hvor man bør gå. Men fra Olavsundet var det bare en vei innover  på øya, men du kom etterhvert til et kryss hvor du kom til Ny-Hellesund kystfort til høyre og ned til Tyskerbrygga til venstre. Da var det selvfølgelig ikke noen tvil om hvor jeg skulle. Han andre som også gikk av båten på Helgøya gikk foran meg og skulle samme vei. Det var først når vi nærmet oss toppen av Helgøya og kommandobunkeren at vi gikk hver vår vei. Jeg gikk opp til toppen av Helgøya og kommandobunkeren først.

På toppen av kommandobunkeren står det også to sjømerker som synes godt på lang avstand. De er vel også mer kjent enn selve kommandobunkeren vil jeg tro. Der mye mer synlig på avstand. Og siden de er bygget på toppen av kommandobunkeren, har de blitt bygget etter krigen en gang. Men når vet jeg ikke. De opprinnelige sjømerkene bygget i stein skal være et av Nord-Europas eldste sjømerker. Det påstås at det var selveste Olav den hellige som fikk dem bygd. Men steinvardene ble revet av tyskerne under andre verdenskrig, men ble senere restaurert på toppen av kommandobunkeren i betong. Det blåste friskt oppe på toppen av Helgøya denne dagen. Jeg for min del satt meg til rette i trappa opp til toppen av kommandobunkeren for å ta meg en matbit og litt å drikke. Det var en krakk på stedet også, men den stod ikke akkurat i le. Derfor valgte jeg å sitte i trappa på baksiden av kommandobunkeren isteden. Jeg kom til Helgøya litt over kl 10 og båten tilbake skulle gå kl 15, dermed hadde jeg 5 timer til å boltre meg ute på Helgøya og se Ny-Hellesund kystfort for aller første gang!

Her er litt informasjon om Ny-Hellesund kystfort og Helgøya fra informasjonsskiltet på stedet;

HELGØYA

En bastion mot havet

I 1943/44 besto bemanning på kystfortet av 120 artillerisoldater, 23 mann fra marinens radarpersonale og 14 flaksoldater fra flyvåpnet. Anlegget hadde 4 franske 10,5 cm feltkanoner. Disse hadde en rekkevidde på 12.800 meter. I tillegg var kystfotet utstyrt med luftvernskyts, panservernkanoner, bombekastere, flammekastere, mitraljøser og maskingevær, pluss en radar og fire lyskastere. Ny-Hellesund kystfort er et militærteknisk og håndverksmessig representativt anlegg for tyskernes okkupasjonshistorie i Norge. Restaureringen av anlegget er utført på dugnad av Forsvarhistorisk forening i Kristiansandregionen, med større fra Vest-Agder fylkeskommune, Søgne kommune og lokale sponsorer.

Velkommen til Ny-Hellesund kystfort

I løpet av okkupasjonstiden under den 2. verdenskrig anla tyskerne en rekke befestninger langs Sørlandskysten for å motstå eventuelle angrep fra de allierte. Arbeidet med anlegget her på Helgøya startet i 1942 og ble i hovedsak utført av russiske krigsfanger og norske arbeidere. Det meste av arbeidet med tunneler og kanonstillinger ble utført for hånd, og alt materiell ble bragt ut fra fastlandet med frakteskøyter. Krigsfangene var innlosjert i brakker bak jernbanestasjonen på Nodeland, og de ble fraktet ut med båt hver dag. Senere ble det reist ei brakke for 40 fanger på Russermyra. Her kunne fangene spe på det magre kostholdet med en liten grønnsakshage og 300-400 kaniner i bur. Hovedfunksjonen til kystfortet i Ny-Hellesund var å sikre innseilingen til Høllefjorden og å bidra til forsvaret av Kristiansand vestfra. Dessuten skulle anlegget beskytte kysttrafikken som var like viktig under krigen som i fredstid.

Hellevarane

På Helgøya står to store varder som sjømerker. Hellevarane kalles også St. Olavs varder. Peter Claussøn Friis nevner omkring 1600 at Hellevarene skal være bygd av Olav den hellige. Det er mangt som hinter om Olavskulten i Ny-Hellesund. Foruten Olavsundet og navnet Ny-Hellesund – sagaens Hellesund / «det hellige sundet», finnes her spor etter et kapell som etter tradisjonen var viet til Olav og en Olavskilde (begge på Kapelløya). Ny-Hellesund var i sagatiden en av de viktigste havnene langs Sørlandskysten.

Jeg startet med å ta bilder av kommandobunkeren av typen Regelbau R636 først. En veldig vanlig type kommandobunker på mange hærkystbatterier. Ny-Hellesund kystfort het HKB 21/979 Ny Hellesund under andre verdenskrig. Fortet ble nedlagt i 1945, alle bygninger ble revet, utstyret fjernet og anlegget forsøkt visket ut i de følgende 30-40 år. I 1987 starter Forsvarshistorisk forening i Kristiansandregionen restaureringen av kystfortet. I dag er det kanoner i tre av de fire kanonstillingene på Ny-Hellesund. Kanonene er av typen franske Canon de 105 ml 1913 Schneider som tyskerne kalte 10,5 cm K331. Det er utrolig å tenke på alt alt dette var fjernet og man forsøkte å eliminere alle spor etter tyskerne på Helgøya igjennom så mange år. Det er en utrolig jobb Forsvarshistorisk forening i Kristiansandregionen har gjort på dette fortet!

Mens jeg driver og tar bilder av forsiden av kommandobunkeren hører jeg at det er noen som snakker fra inne i kommandobunkeren. Jeg ser også at det er en der inne. Men jeg regner bare med at vedkommende bare snakker med en annen som også befinner seg inne i kommandobunkeren. Så jeg ignorerer det og fortsetter å ta bilder, og når jeg er på den andre siden av «kuppelen» på forsiden av kommandobunkeren er det noen som snakker igjen. Og da først skjønner jeg at det er meg han snakker til og ikke til en annen inne i selve kommandobunkeren. Åpningen i front av kommandobunkeren er såpass lav/smal at jeg legger meg ned på magen foran kommandobunkeren for å få med meg hva som blir sagt. Det viser seg at han som gikk i land på Helgøya sammen med meg hadde kjent meg igjen fra profilbildet mitt på kystfort.com-forumet. Og lurte på om jeg var på «Norge rundt tur» eller lignende. Og det er jo ingen hemmelighet at jeg jobber meg sakte men sikkert igjennom de militærhistoriske anleggene i Norge. Etter en liten prat liggende på magen foran kommandobunkeren valgte jeg heller å gå inn i kommandobunkeren og fortsette praten der.

Det er mulig jeg ble kjent igjen allerede på båten, men når jeg gikk rundt med kameraet og tok bilder var det kanskje enda enklere å konkludere med at det var meg. Veldig hyggelig å treffe på likesinnede. Det viste seg at han var moderator på forumet og er mye mer aktiv der enn det jeg er selv. Men det var for meg helt umulig å kjenne igjen han uten et profilbilde av seg selv. Det ble en lengre prat og en runde inne i R636 kommandobunkeren på Ny-Hellesund. Jeg hadde lagt merke til at han hadde klippekort på båten ut til Ny-Hellesund og Helgøya, så det er ikke noen tvil om at han er mye ute på Ny-Hellesund. Ikke så rart med tanke på at han er med i Forsvarshistorisk forening i Kristiansandregionen, som nettopp driver med restaurering og vedlikehold på Ny-Hellesund kystfort. Jeg fikk meg også en liten runde i kommandobunkeren, fjellanlegget og til den nærmeste Regelbau R671 kasematten hvor det opprinnelig hadde stått en 10,5 cm K331 fransk kanon. Men denne kasematten er den eneste kanonstillingen på Ny-Hellesund kystfort som står tom i dag.

Vi begge hadde våre gjøremål på Ny-Hellesund kystfort denne lørdagen, så vi skilte lag etter en stund. Da var jeg inne i R671 kasematten til en av kanonene, selv om denne står tom i dag. Deretter gikk jeg videre til den åpne kanonstillingen, og her står det en fransk 10,5 cm K331 kanon. Det er også den eneste kanonstillingen som er åpen på Ny-Hellesund kystfort. Det neste jeg kommer til er restene av en FuMO 214/215 type «Scheer» som ser helt lik ut som Würzburg Riese FuMO 214 som jeg besøkte på Lista flyplass, men FuMO 214/215 er en betydelig oppdatert utgave av radaren med mer elektronikk.

Den opprinnelige Würzburg Riese FuMO 214-radaren som tyskerne tok i bruk i begynnelsen av andre verdenskrig, var allerede utdatert mot slutten av krigen. Det er vel derfor den oppdaterte og mer moderne FuMO 214/215 ble laget. Radarstasjonen på Ny-Hellesund kystfort ble etablert i 1944 og var underlagt marinens radarsentral i Kristiansand. Radaren skal ha vært fullstendig operativ før krigen var over. FuMO 214/215 skal ha vært en nyutviklet radar med forbedret peiling mot sjømål. Utseendemessig skal disse to radartypene være like. Etter krigen ble radaren stående nærmest intakt med både parabol og operatørhus frem til 1960-tallet. På den tiden ble radaren sprengt i filler, og det som gjenstår i dag er en ødelagt sokkel og noen rester av parabolen.

Like i nærheten ligger Norges eneste FL 277 bunker som er en kombinert garasje, generatorbunker og beredskapsbunker for lyskaster. Rett utenfor FL 277 bunkeren er en åpen stilling for en 150 cm lyskaster. Selv om dette var et hærkystbatteri (HKB) hadde dette fortet altså en FL 277 lyskasterbunker som hører til regelbaustandarden for marinebatterier (MKB). Det var en av de tingene jeg inne i kommandobunkeren fikk beskjed om at jeg bare måtte få med meg, siden dette var en unik bunkertype som bare finnes på Ny-Hellesund kystfort i Norge. Inne i bunkeren står fortsatt generatoren, riktignok gjerdet inn. På veggen bak generatoren er det også hengt opp en del informasjon og bilder fra fortet. Men dessvere helt håpløst å få tatt bilder av når jeg var der. Der ser man også hvordan lyskasteren ser ut.

På vei tilbake fra den unike FL 277 lyskasterbunkeren går jeg på forsiden av R671 kasematten for 10,5 cm K331 kanon jeg hadde vært inne i tidligere. Dermed får jeg tatt masse bilder av hvordan den ser ut på forsiden ut mot havet også. På vei til neste høydepunkt på Ny-Hellesund møter jeg noen mindre stillinger som har blitt rekonstruert med tømmer på et tidspunkt. Neste høydepunkt er en 4 cm Bofors luftvernkanon. Denne modellen ble også bygget av tyskerne på Kongsberg våpenfabrikk som 4 cm Flak 28, men dette er en canadiskprodusert luftvernkanon fra 1946. Opprinnelig stod det en 2 cm Flak/luftvernkanon i denne stillingen under andre verdenskrig. Jeg har dog ikke klart å finne ut hva slags 2 cm luftvernkanon som stod på Ny-Hellesund kystfort. Det kan ha vært en 2 cm Flak 30, 2 cm Flak 38 eller en 2 cm Flak Madsen luftvernkanon. En av de tingene Forsvarshistorisk forening i Kristiansandregionen hadde gjort denne dagen før jeg kom til luftvernkanonen, var å sveise på en av setene igjen. Dermed fremstod luftvernkanonen hel og fin når jeg tok mine bilder.

Videre ligger det to R671 kasematter / kanonbunkere på rekke og rad, disse to har hver sin 10,5 cm K331 kanon på plass! Det ble mildt sagt masse bilder av disse kanonbunkerne, både inne og ute. Jeg mener at jeg gikk inn i front av den ene kasematten for å ta bildene inne. På vei ut gikk jeg igjennom fjellanlegget i bakkant av stillingen. Da endte jeg opp der dugnadsgjengen i Forsvarshistorisk forening i Kristiansandregionen hadde pause. Deretter videre inn i fjellanlegget som endte opp inne i den siste R671 kasematten til den fjerde og siste kanonstillingen på Ny-Hellesund kystfort. Denne har også en fransk 10,5 cm K331 kanon på plass. Det ble til at jeg tok en masse bilder her også. Istedenfor å gå tilbake igjennom fjellanlegget i bakkant av bunkeren, krabbet jeg bare ut igjennom åpningen i front. Her var det mye dårligere plass for å ta bilder, da denne kanonen ligger helt ytterst og med en skråning rett ned i front. Det er satt opp et gjerde for sikkerhets skyld.

Jeg hadde ganske tidlig sett at det var en en kanon som stod i en åpen stilling lengre ut på Helgøya, men valgte å ikke gå ut til den. Litt synd, da dette var en panservernkanon av fransk opprinnelige, en Canon de 47 antichar SA mle 1937 Puteaux L/53, mer kjent som SA 37APX. Tyskerne ga den betegnelsen 4,7 cm PAK 181. Men sånn kan det gå, jeg får heller sørge for å ta bilder av denne kanonen neste gang jeg drar ut til Ny-Hellesund kystfort. For dette var uten tvil ikke den siste gangen jeg besøkte dette fantastisk flotte kystfortet! Tilbake til den forrige R671 kasematten valgte jeg å ta en selfie hvor jeg fikk med både R671 kasematten og R363 kommandobunkeren med sjømerkene på toppen i bakgrunn!

Man finner også noen tomme, ikke restaurerte stillinger i nærheten, noe som ser ut som en stilling for luftvern og en av de opprinnelige åpne kanonstillingene fra 1942-43. De tre R671 kasemattene for kanonene ble bygget i 1944. Inntil da stod kanonene i åpne stillinger på Ny-Hellesund. R636 kommandobunkeren ble mest sannsynlig bygget i 1943-44. Ny-Hellesund fremstod nok som mer feltmessig bygd i starten, før kanonkasemattene og kommandobunkeren ble bygget. Det tar jo tross alt litt tid å bygge alt dette for hånd! Når Ny-Hellesund kystfort var ferdig utbygd fremstod det som alt annet enn feltmessig ihvertfall. De har lagt ganske mye jobb i å «kamuflere» bunkerne med bruddstein og betong rundt på sidene for at de skal skli mer inn i landskapet (fjellet) på Ny-Hellesund. Forsiden av R671 kanonkasemattene ble kanskje dekket til med annen form for midlertidig kamuflasje, kamuflasje nett f.eks? Det er på to av de tre R671 kanonkasemattene noe som kan se ut som mulighet til å henge opp noe slikt. På den tredje kasematten er dette knekt av (stanga som nesten ser ut som en «gardinstang» over åpningen av kasematten).

Etter dette endte jeg opp i luftvernstillingen med 4 cm Bofors luftvernkanonen for å ta en pause. Jeg benyttet anledningen til å drikke litt, man tørst i godværet. Det er godt at jeg tok med meg rikelig med drikke. Jeg ble sittende her en stund og ta livet med ro og benyttet anledningen til å sendte noen meldinger på telefonen. Selv om det var bare to av oss som gikk i land på Helgøya med båten fra Høllen brygge, så var det faktisk en del ute på Ny-Hellesund kystfort denne dagen. Men de hadde nok kommet til Helgøya med egen båt. Men i forhold til en del kystfort som ligger i veldig populære turområder, var det overhodet ikke noe problem å få tatt bilder på Ny-Hellesund. Fra luftvernstillingen tok jeg også noen bilder med tele av kommandobunkeren og litt bilder av utsikten jeg hadde fra dette stedet på Helgøya. For ikke å snakke om enda flere bilder av luftvernkanona.

Jeg anså meg på dette tidspunktet som mer eller mindre ferdig med Ny-Hellesund kystfort. Men det ble noen bilder til på vei tilbake mot Olavsundet. Både av luftvernstillingen, kommandobunkeren, sjømerkene og noen mindre ting underveis. Jeg måtte jo selvfølgelig også ned på magen og inn under «kuppelen» i front av kommandobunkeren for å ta litt bilder derfra. Det hører jo selvfølgelig med. I tillegg til bilder av et par grunnmurer til to bygg som hadde blitt revet for lengst. Alt av (tre) bygg ble jo revet rett etter krigen. Jeg hadde vært på den sikre siden og beregnet meg god tid tilbake til Olavsundet og båten som skulle komme kl 15. Jeg hadde en halvtime til båten skulle komme, så rigget jeg meg til rette på en stein, fikk av meg genseren og koste meg i sola. Jeg hadde også tenkt til å ta meg en matbit her, men jeg fikk etter kort tid besøk. Så da ble det til at vi satt og pratet helt frem til båten kom, forsinka denne gangen også.

Jeg hadde en utrolig flott dag på Ny-Hellesund kystfort på Helgøya denne lørdagen! Ekstra gøy å møte en likesinned som man fikk pratet litt med. Våre veier krysset hverandre flere ganger i løpet av disse fem timene på Ny-Hellesund mens jeg gikk litt frem og tilbake og på kryss og tvers. Det blir fort slik når ting ikke nødvendigvis ligger på rekke og rad, men man må gå litt frem og tilbake, og så er det jo litt fjellanlegg underveis også. Og litt «snarveier» inn og ut av R671 kanonkasemattene. Derfor kan det brått bli litt forvirrende i forhold til kartet over Ny-Hellesund kystfort. Men jeg hadde heldigvis mulighet til å sende en melding og stille et par spørsmål på facebook mens jeg har sittet og skrevet dette. Genialt med litt «eksperthjelp» i tillegg til hva jeg finner av informasjon tilgjengelig på internett.

Har du ikke vært på Ny-Hellesund kystfort enda? Da er det høyst på tide! Fra 11. juni til 7. august er det sommerruter med båten ut til Ny-Hellesund, så istedenfor 2 daglige turer er det nå 4 daglige turer! Hvis man satser på å reise ut med 9.35 (10.30 på søndag) båten, så har man mulighet til å få ganske mange timer der ute hvis man tar 16.40 (16.25 på lørdag og 19.15 på søndag) båten tilbake igjen! Tur/retur koster 120 kroner. Husk å ta med noe å spise og drikke!

Selv om dette ikke var det siste fortet jeg besøkte på denne runden, så er det nok trygt å si at Ny-Hellesund kystfort uten tvil var det absolutte høydepunkt på denne turen! Uten tvil med HKB 23/978 Marka (Marka skyte- og øvingsfelt) som en god nummer to og Varnes fort som en god nummer tre.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kartet og informasjonsskiltet over Ny-Hellesund kystfort i pdf-format:

Informasjonsbrosjyre om Ny-Hellesund kystfort:

   

Informasjonsbrosjyre om Ny-Hellesund kystfort i pdf-format:

Permalenke til denne artikkelen: https://www.kak.net/2016/06/04/ny-hellesund-kystfort/

1 kommentar

    • kak11 september, 2016 kl 10:29
      Forfatter

    Jeg har i dag fått tak i brosjyra for Ny-Hellesund kystfort som jeg også har fått lov av Forsvarshistorisk forening i Kristiansandregionen å legge ut. Både som enkeltsider i JPG-format og hele brosjyra i PDF-format.

    Den er genial å ha tilgjengelig om man skal ut på Helgøya og besøke Ny-Hellesund kystfort! 🙂

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.