Sundås batteri

Jeg har vært en tur på Sundås batteri utenfor Stokke i Vestfold en tur nylig. Dette er et fort som ble påbegynt 1898 og ferdigstilt i 1900. Årstallet man ser hugget inn både her og der på batteriet er derimot 1899. Batteriet bestod i sin tid var tre kanonstillinger med to stykk 15 cm Krupp L/25 med en rekkevidde på  10.000 meter og en 12 cm Krupp L/25 med en rekkevidde på 9.000 meter. I tillegg hadde Sundås batteri seks 8,4 cm feltkanoner og fire Hotchkiss mitraljøser på deling med Håøya fort. Den tyske okkupasjonsmakten flyttet derimot disse kanonene til andre kystfort under andre verdenskrig. Nå er Sundås batteri utenfor Stokke et veldig fint turområde, selve batteriet er et ganske kompakt område oppå Sundåsen og et utrolig fint utkikkspunkt utover Vestfold. Utrolig artig at jeg kunne med Kowa SV 12×50 kikkerten se kommando/utkikkstårnet til Torås fort!

Mer om Sundås batteri fra wikipedia:

Sundås batteri, påbegynt i 1898 og ferdigstillet i 1900, er en befestning som ligger på Sundås i Stokke på vestsiden av Tønsbergfjorden. Batteriet ble opprinnelig oppført for å, sammen med Håøya fort, beskytte innseilingen inn Vestfjorden og hindre en angripende flåte å ta seg inn til Tønsberg og marinens opplagshavn i Melsomvik. Området bærer preg av å også tidligere ha vært brukt til fortifikatoriske formål, med spor etter eldre terrengtrapper og murkonstruksjoner fremdeles synlig.

Anlegget besto i sin tid av tre kanonstillinger, to utkikksposter, kommandostandplass, kruttmagasin, kaserne, brønn og selve veien opp til batteriet. Med unntak av kasernen så er disse bygningen og stillingene godt bevart den dag i dag og utgjør et flott turområde og en fin severdighet som minner en om at Norge og Sverige ikke alltid har vært like gode naboer.

Kanonene var to stk 15 cm Krupp L/25 med rekkevidde i størrelsesorden 10 000 m, begge hentet fra korvetten Ellida og en 12 cm Krupp L/25 med rekkevidde 9000 m. På deling med Håøya fort stod seks 8,4 cm feltkanoner og fire Hotchkiss mitraljøser.

Sundås ble opprettet som følge av en innstilling om forsvaret av Tønsbergsområdet levert av en kommisjon nedsatt ved kgl. res. av 11. juni 1891. Planleggingen av Sundåsbatteriet ble påbegynt i 1898 og batteriet sto i det vesentligste ferdig i 1900. Etter ferdigstillelsen ble batteriet innlemmet i det nyopprettede kystartilleriet. I forbindelse med unionsoppløsningen i 1905 ble det iverksatt en delvis mobilisering, noe som varte fram til 11. oktober da Tønsberg befestninger mottok ordre om demobilisering. På 1920-tallet ble fortet stilt i reserve og det ble etter dette aldri tatt i bruk igjen. Tidlig i andre verdenskrig ble kanonen fra Sundås demontert og flyttet til andre kystfort av den tyske okkupasjonsmakten. Området var disponert av forsvaret fram til 1962 da det kom istand en avtale med kommunen om tilsyn og vedlikehold og i 2005 ble batteriet solgt til Stokke kommune.

                                                                        

Permalenke til denne artikkelen: https://www.kak.net/2014/08/10/sundas-batteri/

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.