Vigdel fort

Det sydligste marinekystbatteri i Festung Stavanger. Vigdel fort var operativt og klart til skudd allerede i juni 1940. Vigdel fort het MKB 3/503 Vigdel under andre verdenskrig. De fire største kanonstillingene var utstyrt med kanoner fra første verdenskrig, 17 cm SKL/40 med en rekkevidde på 19.000 meter. Det ble allikevel aldri avfyrt skudd fra Vigdel fort. Vigdel fort ble bygget for å forsvare Sola lufthavn mot angrep fra sjøen. Etter den britiske marinens mislykkede angrep mot den okkuperte Sola lufthavn med krysseren HMS Suffolk sammen med fire jagere (destroyere) morgenen 17. april 1940, ble Vigdel fort oppført. Det ble imidlertid ikke gjort nye forsøk på å vinne tilbake Sola lufthavn ved angrep fra sjøen etter at 33 mann mistet livet ombord på HMS Suffolk den 17. april 1940. Vigdel fort lå for langt unna Sola flyplass til å være effektivt mot flyangrep, dermed var aldri Vigdel fort aktivt i strid. Vigdel fort var i bruk av det norske forsvaret frem til 2007, det ble da ryddet og sikret og er i dag et fint turområde med mange synlige krigsminner.

Når man kommer til området, møter man fort en stengt port, hvis man bare har plottet ut et fornuftig punkt til fortet på google maps som jeg hadde gjort. Så da var det bare å parkere på parkeringsplassen utenfor. Men det er ikke så langt å gå før man kommer til Vigdel fort og de første bunkerne. Hvis jeg ikke husker feil, er den første bunkeren man kommer til en ammunisjonsbunker. Videre på turen opp til toppen av Vigdel fort, finner man den ene kanonstillingen etter den andre. MKB 3/503 Vigdel hadde fire stykk 17 cm SKL/40 skipskanoner fra århundreskiftet som hovedskyts. Kanonene var produsert av Friedrich Krupp i Essen, Tyskland og hadde en rekkevidde på 19.000 meter. Fortet skal også hatt 3 stykk 8,8 cm Flak 37 luftvernkanoner med en rekkevidde på 15.000 meter ifølge kystfortkartet «Tyske kystfort i Norge – Sør-Norge» av Erik Hårberg. I Atlantikwall-boka til Rudi Rolf er det også oppgitt 2 stykk franske 7,5 cm FK 97 PAK-kanoner med en rekkevidde på 9.000 meter.

På et informasjonsskilt ved en av kanonstillingene står det følgende:

VIGDEL FORT

Først etablert av tyske styrker i 1940

Overtatt av det norske forsvaret 1945

Fort og dronestasjon

Nedlagt 2009

Ryddet og sikret av Forsvarsbygg Skifte Eiendom i 2010

Overført til Direktoratet for naturforvaltning 2011

Her fremstår det at det har vært militær aktivitet på Vigdel fort frem til 2009, før det ble ryddet og sikret av Skifte i 2010. Men det som er korrekt er at fortet var operativt frem til utgangen av 2007.

Litt om historikken til Vigdel fort, MKB 3/503 Vigdel under krigen:

Den 9. april 1940 klarte tyskerne på spektakulært vis å okkuperte den strategisk viktige Sola flyplass. Tyskerne regnet med at et britisk angrep ville komme og planla derfor fra første dag et motangrep. Og det var etter det mislykkede britiske angrepet med blant annet HMS Suffolk den 17. april 1940 at MKB 3/503 Vigdel ble bygget.

Tyskerne brakte inn en egen byggestab for festninger med ansvar for Stavanger. I 1943 var Stavanger først ut av senere 13 steder i Norge som fikk den offisielle tittelen «Festung» av Nikolaus von Falkenhorst, noe som betydde den aller høyeste beredskap innen forsvar.

I løpet av andre verdenskrig ble omkring 300 slike fort bygget i forskjellig størrelse bygget i Norge. De skulle forsvare landet mot en alliert invasjon og beskytte de tyske skipene langs kysten. Alle disse festningsanleggene langs den norske kysten gikk under navnet Festing Norwegen og var en del av festningsanlegget Atlantikwall som strakk seg fra Biscayabukta i syd til Nordishavet i nord.

Flere av fortene ble etter krigen overtatt av forsvaret og videreført i det norske kystartilleriet. I 1990-årene ble de erstattet av mobile rakettsystemer og dermed nedlagt. Kanonene er i hovedsak fjernet, men forsvarsanleggene med kanonstillinger, bunkere, nærforsvarstillinger, løpegraver og lignende er fortsatt tilstede. Det er dog noen av de militærhistoriske anleggene fra andre verdenskrig som har fått lov til å beholde sine kanoner, men dette må nok sies å være unntaket. Hvordan disse militærhistoriske anleggene har blitt ryddet og sikret har variert ganske mye fra anlegg til anlegg. Mens noen anlegg mer eller mindre har blitt rasert fullstendig, er det andre anlegg som har fått lov til å forbli mer eller mindre slik de opprinnelig var. Men selvfølgelig ryddet og sikret for allmenheten.

Vigdel fort var et slik kystfort som var i aktiv bruk av forsvaret til fortet ble nedlagt 31. desember 2007. Vigdel fort ble etter krigen brukt til øvelsesområde for den norske Penguin raketten utviklet av Kongsberg våpenfabrikk, og droneutskyting som ble brukt til øvelsesmål for jagerfly.  Denne dronetjenesten startet i 1973 og ble overført fra Sjøforsvaret til Luftforsvaret den 1. november 2006. I motsetning til mange andre fort, betydde dette at området var lukket og i relativt god stand når det skulle ryddes og sikres av Skifte eiendom i 2010.

Når Vigdel fort skulle ryddes og sikres engasjerte Sola historielag og Rogaland krigshistoriske museum seg for å hindre at de militære anleggene på Vigdel fort skulle fjernes eller overgraves for at området skulle helt føres tilbake til naturen. Dette var ingen lett prosess, men jeg må si at de har virkelig klart å bevare mye av Vigdel fort. Noen anlegg som var i dårlig stand  ble fjernet og skyttergraver ble gjenfylt, mens andre skulle få stå som de var. Men det meste er avlåst med gitterdører som Skifte eiendom har gått over til å bruke de siste årene. I starten var det bare snakk om å mure igjen alt med et lite firkantet luftehull i øvre del av betongen.

Faktisk skulle det vise seg at med hjelp kommunen og fylket som stilte opp med midler, ble flere objekter reparert og to av de tre kanonstillingene oppe på toppen av Vigdel fort ble gravd opp igjen. De hadde nemlig på et tidligere tidspunkt blitt gravd ned. I tillegg ble en eldre radarborg reparert. Jeg mener radarborgen er den lave runde tårnet som er bygd opp rett ovenfor de gamle kanonstillingene. Dette området ser det ut til å ha vært stillinger for luftvern (Flak) under krigen. Disse tre kanonstillingene ser for meg ut til å være av nyere dato og jeg regner med at de er bygget etter krigen.

De opprinnelige fire kanonstillingene for 17 cm SKL/40 kanonene ligger litt lavere i terrenget og nærmere kysten. Det er på et eldre kart markert av fire kanonstillinger, men det er bare tre av dem som står i dag. Disse kanonstillingene ser også ut til å være av eldre dato enn de tre oppe på toppen som jeg mener er bygget etter andre verdenskrig. Men jeg må si at det er veldig lite informasjon tilgjengelig om Vigdel fort. Jeg har ingen konkret informasjon om hva slags kanoner som har stått i de «nye» kanonstillingene på toppen. Men det er jo nærliggende å tro at det er her de tre 8,8 cm Flak 37 luftvernkanonene har stått. Men i utgangspunktet fikk jeg inntrykk av at disse kanonstillingene var litt store for luftvern. Når jeg var på Vigdel fort, regner jeg med at det var her hovedskytset har stått etter krigens dager.

Og hva de fire gamle kanonstillingene, nå tre kanonstillinger har blitt brukt til etter at det norske forsvaret tok over og videreutviklet Vigdel fort. Disse gamle kanonstillingene er jeg ihvertfall helt sikker på ikke har blitt brukt til luftvern. Det ligger de for lavt i terrenget til. Men til hovedskyts for å beskytte landet for fiender fra havet derimot. Jeg har ingen informasjon om annet hovedskyts enn de fire 17 cm SKL/40 skipskanonene som tyskerne satt opp på Vigdel fort. Det er mulig at en av de gamle kanonstillingene lå der som den ene (åpne) bunkeren med noe som ser ut som en garasje på toppen er i dag. Det virker også som det har vært noe mer oppe på toppen der, for det ser ut til at det har blitt støpt et dekke på toppen der av litt nyere dato. Dette bygget ble brukt av Sjøforsvaret da Vigdel ble brukt til øvelser med droner.

Litt lengre syd er det tegnet ut at kommandobunkeren (Leitstand) skal ha ligget. Men hvis jeg tolker dette korrekt i forhold til satellittbildene til Google maps, så virker det å ligge unormalt lavt i terrenget. Men nå lå jo ikke de fire kanonstillingene så veldig høyt i terrenget heller. Ikke i forhold til de nye kanonstillingene på toppen ihvertfall. Derimot på en liten høyde enda litt lengre syd som det er markert at det skal ha vært luftvernstillinger (Flak), hadde vært mer egnet for en kommandobunker med utsikt ut over området. På denne toppen står det i dag en radar som er fortsatt er i drift. Bunkeren under er avlåst og fortsatt i bruk av kystverket regner jeg med. På toppen ved siden av denne radaren finner du et nyere støp i betong som noen har skrevet datoen 03.12.09 i betongen.

Dette er nok støpt i sammenheng med ryddingen og sikringen av anlegget fra Skifte eiendom sin side. Formen på denne får meg til å tenke på at her har det ligget en kommandobunker og en observasjonspost med ekstremt god utsikt ut over havet. Det må ha vært litt av en utsikt de hadde herfra. Men det vet jeg jo utmerket godt. Jeg satt på toppen av denne høyden, på nevnte betong, ganske lenge og koste meg i sola og så på utsikten og brukte kikkerten for å ta en titt på Feistein fyr som ligger sydvest for Vigdel fort. Rett ved siden av dette som jeg tror har vært kommandobunkeren, ihvertfall den norske etter krigen, ligger en av de opprinnelige luftvernstillingene som er avmerket på kartet fra slik Vigdel fort så ut under andre verdenskrig.

Området er i dag et flott turområde og er åpent for alle! Her kan man studere et fort som ble først bygget av tyskerne i 1940 og videreført av det norske forsvaret etter krigen, samtidig som man kan nyte naturen og utsikten ut over havet. Jeg for min del var på Vigdel fort på kvelden og sola var sakte men sikkert på vei nedover mot horisonten! Det ga meg litt utfordringer i forhold til lyset, siden noen deler var badet i sol, mens andre deler lå i skyggen og hadde derfor en helt annen fargetemperatur. Men jeg hadde en kjempefin tur på Vigdel! Og jeg fikk meg i tillegg noen overraskelser som jeg ikke hadde regnet med!

Det var nemlig to av bunkerne som jo egentlig ble sikret med gitterdør og lås i 2010 som stod åpne. Jeg gjør selvfølgelig ingenting for å bryte opp slike dører selv, men når dem allikevel står åpne, så tar jeg selvfølgelig turen inn. Dermed fikk jeg turen inn i to bunkere på området! Og når Skifte eiendom har vært og ryddet og sikret et slikt militært anlegg, så skulle man tro at bunkerne er tømt for alt av inventar. Men det var dem på ingen måte. Her var det møbler og alt mulig rart som fortsatt var på plass. Det mest spesielle funnet inne i en av disse, egentlig sikrede og avlåste, bunkerne var en Geocache som hang oppunder taket i en av kabelgatene. Det er med andre ord ikke bare jeg som har tatt turen inn i denne bunkeren. Og jeg må si det er et finurlig sted å plassere en Geocache. De som leter etter disse Geocachene har etter hva jeg har forstått et GPS-koordinat å gå etter. Men man kan aldri vite om den ligger under en stein, bak et eller annet, eller i dette tilfellet, langt inne i en avlåst bunker!

Hvis noen skulle sitte inne med mer informasjon om MKB 3/503 Vigdel og Vigdel fort, både under krigen og ikke minst etter krigen, legg gjerne igjen en kommentar!

Igjen en bra dag med besøk på Nærbø kystfort, Jederens Rev kystfort og Vigdel fort med tilsammen 9.258 skritt!

                                                                                                                                                                                                       

Permalenke til denne artikkelen: https://www.kak.net/2017/06/29/vigdel-fort/

1 kommentar

  1. Morsomt å se bilder av Vigdel fort, jeg hadde hele førstegangstjenesten min der i år 2000.
    Den gang sto det et lite hus oppe ved radaren,kunne minne om toppen av et flytårn,store panorama vinduer hele veien rundt.
    Mener det var rom i flere etasjer ned i fjellet under også.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.