MKB 4/502 Lister (flyttet til MKB 5/503 Nordberg)

Etter fredagens utvilsomme høydepunkt HKB 23/978 Marka (Marka skyte- og øvingsfelt) gikk turen til et mindre militært anlegg på Listastrendene. Nemlig MKB 4/502 Lister på Stavestø som var det første anlegget som ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten på Lista. MBK 4/502 Lister var satt opp med tre stykk 15 cm Uto C/16 L/45 kanoner i faste stillinger. Dette marinebatteriet bestod primært av disse tre kanonstillingene som opprinnelig tilhørte ubåtflåten under første verdenskrig. Denne kanontypen kan man se på Ergan kystfort, selv om den aktuelle kanonen aldri hørte hjemme på Ergan kystfort. Denne kanontypen har en rekkevidde på 16 kilometer. To av disse kanonstillingene er bygget midt oppi de gamle gravhaugene på stedet. Men det fantes også to små Ringstand 58 bunkere på stedet som skulle beskytte batteriets sydlige flanke.

Her fra informasjonsskiltet på stedet:

Festung Lista – MKB Lister / Trihauan

Under okkupasjonen 1940-45 ble Lista-halvøya vurdert som et mulig sted for en alliert invasjon. Resultatet ble en omfattende utbygging av militære anlegg, og begrepet festning ble tatt i bruk om området. På tysk ble dette «Festung Lista». Røysene her på Trihaugodden er gravrøyser, datert til bronsealder. Dette er et av flere steder langs kysten av Lista der slike røyser ble ødelagt under 2. verdenskrig.

Marinebatteriet MKB Lister ble anlagt her høsten 1940, som det første tyske festningsverket på Lista. Batteriet hadde tre åpne stillinger for kanoner i kaliber 15 cm. Kanonene tilhørte opprinnelig ubåtflåten. To av kanonstillingene er plassert midt i gravhauger. Rundt i terrenget ligger det ruiner av tilhørende installasjoner og bygg.

Når den militære utbyggingen av Lista skjøt fart ble det tydelig at lokaliseringen av MKB Lister ikke var gunstig. Batteriet ble liggende for nær Lemmebanen, den første rullebanen på Lista flyplass som besto av sammensatte trelemmer. Sommeren 1942 ble MKB Lister omplassert til Nordberg.

Kanonstillingene her på Triahauan er bygd i ren betong. Når fortet skulle flyttes var sement blitt mangelvare, og det ble iverksatt tiltak for å redusere forbruket. På Nordberg fort er murt bruddstein brukt som byggeteknikk på mye av stillingsverket.

Når jeg var på MKB 4/502 Lister for å se på det første militære anlegget som ble bygget på Lista og som ble flyttet til MKB 5/503 Nordberg (Nordberg fort) i 1942, hadde jeg på satellittbilder (google maps) bare sett to kanonstillinger. Så jeg ble veldig forundret over at det stod at det var tre kanonstillinger på informasjonsskiltet på stedet. Jeg fant også bare de to som jeg på forhånd hadde sett på satellittbildene. Hadde jeg studert kartet på informasjonsskiltet litt nøyere hadde jeg kanskje klart å finne den tredje kanonstillingen, og enda mer informativ må jeg si at kartet i boka «Festung Lista» er. For der ser man tydelig at den tredje kanonstillingen i dag er inne i skogen. Det var nok ikke skog der på den tiden marinebatteriet ble bygget, men det har grodd igjen i ettertid.

Jeg fant også bare den ene Ringstand 58 bunkeren, den andre lå enda lengre vekk og på den andre siden av veien. Men den er identisk med den jeg fant, såvidt jeg har skjønt. Men jeg må si at jeg hadde satt pris på om jeg hadde funnet den tredje kanonstillingen også. Men sikkert ikke noen krise å ikke finne den inne i skogen. Men jeg liker å i det minste få med meg alle kanonstillingene, selv om noe annet går meg hus forbi. Skulle det være sånn at det passer sånn senere, kan jeg jo ta en ny tur innom og lete litt i skogen etter den tredje kanonstillingen. Men i utgangspunktet er dette et lite utbygd militært anlegg, og siden kanonene ble flyttet til MKB 5/503 Nordberg (Nordberg fort) to år senere, er nok Nordberg fort mer interessant for de aller fleste. Nordberg fort er også et mye større anlegg.

Jeg syntes det var gøy å ta en tur innom for å se det aller første batteriet som ble bygget på Lista, og ikke minst fordi det var her kanonene på Nordberg fort stod først. Til å være det aller første batteriet som ble bygget på Lista av den tyske okkupasjonsmakten i 1940, må jeg si at kanonstillingene var veldig forseggjorte. Selv om boka «Festung Lista» beskriver hele batteriet som et batteri bygget i feltmessig stil, synes jeg de to kanonstillingene jeg fant på Lister var alt annet enn feltmessige. Med unntak av restene av steinrøysene rundt de to kanonstillinene, er selve kanonstillingen bygget i ren betong. Men «Festung Lista» boka har helt rett i at dette er et lite utbygd batteri og dermed blir i mer feltmessig stil. Men kanskje overraskende lite i løpet av den tiden MKB 4/502 Lister eksisterte på nettopp Lister? Men for alt hva jeg vet, så ble flyttingen planlagt i god tid før flyttingen fant sted i 1942.

                                                           

Permalenke til denne artikkelen: https://www.kak.net/2016/05/29/mkb-4502-lister-flyttet-til-mkb-5503-nordberg/

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.