Ny tur til Fredriksten festning

Jeg har vært på ny tur til Fredriksten festning i Halden. Sist jeg var på Fredriksten festning og tok bilder var i slutten av januar i fjor. I mellomtiden har Fredriksten festning blitt fredet. Det skjedde den 16. august 2014, på tohundreårsdagen for at norske soldater forlot festningen for å overgi den til svenskene etter Den svensk-norske krigen i 1814. Årsaken til at jeg ville besøke Fredriksten festning på nytt, var fordi jeg var på en ganske «liten» tur rundt på festningen sist. Denne gangen har jeg hatt en litt lengre tur, men allikevel har jeg ikke vært rundt på Fredriksten festning. De ytre festningsverkene (Overberget fort og Gyldenløve fort) har jeg f.eks ikke tatt en nærmere titt på enda. Men en ting som jeg etter forrige tur hadde som målsetning å se nærmere på denne gangen, var MG-stillingene som tyskerne bygde under andre verdenskrig.

Og alle disse tok jeg en nærmere titt på denne gangen. Det er fire av dem oppe på toppen av festningen og fire langs yttermuren av festningen. Nøyaktig hva slags maskingevær/mitraljøse som har blitt benyttet i disse stillingene vet jeg ikke. Tårnkanonene på Fredriksten festning måtte fjernes etter Karlstadforliket i 1905, de ble montert opp på Høytorp fort og på Trøgstad fort. Men disse ble fjernet av tyskerne under andre verdenskrig og flyttet til vestlandet. En av disse kanonene ble hentet fra Skudeneshavn og montert opp igjen på Fredriksten festning på slutten av 1980-tallet. Informasjonsskiltet som står ved tårnkanonen sier derimot at den ble tilbakeført i 1992. Så da antar jeg at det er det som er korrekt. I tillegg til den returnerte tårnkanonen på Prins Christians bastion, hadde også Overdragens bastion, Gyldenløve fort og Overberget fort også slike kanoner. Men såvidt meg bekjent er det kun den på Prins Christians bastion som eksisterer på Fredriksten festning i dag. Informasjonen om Fredriksten festning på wikipedia har blitt oppdatert siden mitt forrige besøk, derfor velger jeg å ta den med her:

Fredriksten er en festning i Halden (byen het Fredrikshald fra 1665 til 1928). Forsvarsverk der festningen ligger i dag ble bygget i årene 1640-45 i forbindelse med Hannibalfeiden. Selve Fredriksten festning ble påbegynt i 1661 og er oppkalt etter den dansk-norske kongen Frederik III (1609-1670). Festningen ble beleiret hele seks ganger, men aldri inntatt.

Historie

1600-tallet

Under Hannibalfeiden i 1643-45 var Fredrikshald base for Hannibal Sehesteds felttog i Bohuslen og Dalsland. I den forbindelse ble det oppført skanser på høydedragene øst for byen. De ble kalt Creetzensten etter byggherren, oberstløytnant Bendik Creetz. Krigen endte med freden i Brömsebro der Jemtland og Herjedalen måtte avstås til Sverige. I 1657 erklærte Danmark krig med Sverige, hovedårsaken var ønsket om å vinne tilbake de tapte landsdelene. Men krigen endte året etter med freden i Roskilde, der også Bohuslen og Trondhjems len ble tapt til Sverige. Med ett ble Fredrikshald grenseby mot Sverige, og Creetzensteen skanse ble opprustet.

Freden ble ikke langvarig. Få måneder etter fredsslutningen brøt det på ny ut krig, og tre ganger ble byen med skansen angrepet av svenske styrker, men de ble slått tilbake. Ved freden i København i 1660 kom Trondhjems len tilbake til Norge, men Bohuslen var tapt for alltid. Etter fredsslutningen ble det besluttet å befeste både Fredrikshald og Fredrikstad. Claus von Ahlefeldt og Willem Coucheron utarbeidet planer for festningsverker, og arbeidet ble påbegynt i 1661 under ledelse av av lensherre Tønne Huitfeldt. Etter ti år sto anlegget ferdig som et sluttet femkantet anlegg, som fikk navnet Fredriksten etter kongelig vedtak. I 1682 ga stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve ordre om å bygge ut festningen, noe som skulle vare fram til 1700. I denne perioden fikk Fredriksten i grove trekk den framtoning den har i dag.

1700-1814

Opp mot 1700 økte konfliktnivået i Norden. I 1681 ble Gustav Wilhelm von Wedel – stamfaren til Wedel-Jarlsbergslekten – utnevnt til kommanderende general i Norge. Wedel var en forsiktig taktiker og foretrakk konsolidering framfor aggressiv politikk. Han ble etter hvert overlatt ansvaret for utbyggingen av Fredriksten. Etter hvert ble de gamle palisadeverkene erstattet med konstruksjoner i jord og stein.

I 1709 gikk Frederik IV til angrep på Skåne, og den store nordiske krig var et faktum. Fredriksten ble mobilisert, men foreløpig var situasjonen rolig på den norske siden. Dette endret seg raskt fra 1715, da Karl XII vendte hjem etter de katastrofale nederlagene i Russland. Under den svenske invasjonen i 1716 ble Fredriksten beleiret en kort stund, men da borgerne brente ned Fredrikshald by, hevet svenskene beleiringen. I 1718 var Carl XII tilbake, med overveldende styrke. Gyldenløve fort ble skutt i filler og måtte overgis, men selve festningen holdt stand. Under beleiringen, den 11. desember 1718, ble Karl XII drept, og beleiringen ble opphevet nærmest øyeblikkelig.

Under "Tyttebærkrigen" i 1788 ble Fredriksten brukt som base for operasjonene i Bohuslen, men kom ikke i direkte kamp.

I krigen i 1808 var det ingen direkte konfrontasjon med fienden, men garnisonen på Fredriksten bidro vesentlig under kampene i Enningdal. Under krigen i 1814 gikk det svenske hovedangrepet rett mot Fredriksten og omringet den før hovedstyrken fortsatte videre nordover. Festningen, under kommando av J.A.C. Ohme forble beleiret fram til våpenstillstanden, men den ble ikke erobret. Likevel tillot svenskene seg å ta fanene som krigsbytte.

Mot unionsoppløsningen

I 1872 ble Fredriksten nedlagt ved kongelig resolusjon. I 1888 vedtok Stortinget å beholde festningen som nasjonalt historisk minnesmerke, men fra 1897 ble det igangsatt flere bygningsmessige utbedringer. tiden før Unionsoppløsningen ble festningen modernisert med fire moderne 12 cm Schneider-Canet tårnkanoner på Overberget, Gyldenløve og på nordsiden av den gamle hovedfestningen, dessuten på Veden i Tistedal. Hjelmkollen fort ved Svinesund ble bygget som en fremskutt befestning. Fredriksten ligger så nær grensen at den kan tas under ild fra svensk side. Fra våren 1905 fikk derfor Fredriksten som den første, en ballong captif. Dette er en plattform som bæres oppe av en ballong forankret i bakken. Hermed kunne en få en bedre observasjonsplatttform for egen ildledning.

Etter Karlstadkonvensjonen i 1905 ble festningen liggende innenfor den demilitariserte sonen, og alt moderne utstyr måtte fjernes. Fredriksten ble igjen nedlagt som krigsfestning. Tårnkanonene ble satt opp igjen på Høytorp og Trøgstad fort, men de ble fjernet igjen av tyskerne og flyttet til Vestlandet. En av disse kanonene ble hentet fra Skudeneshavn og montert opp igjen på Fredriksten på slutten av 1980-tallet.

Under krigen var festningen blant annet base for Hirden. Etter 1945 var den militært område og sete for Forsvarets Forvaltningsskole. Etter 2005 er all militær virksomhet på Fredriksten nedlagt.

Fredriksten i dag

I dag er Fredriksten festning åpen for alle, og en rekke museer og spisesteder er å finne i indre festningsområde. Området bak festningen (Place d’Arms) er brukt til konserter og andre kulturarrangementer. I 2005 ble festningen brukt som kulisser til den nyskrevne operaen Aurora av Trygve Madsen og Jon Bing i forbindelse med feiringen av unionsoppløsningen. I 2007 ble Trubaduren av Giuseppe Verdi satt opp, og som et resultat av de to to suksessfulle oppsetningene tok Halden Kommune og Østfold fylkeskommune høsten 2007 initiativ til å opprette Opera Østfold / Fredriksten Festning. Siden da har Fredriksten Festning vært fast operaarena, med Puccinis Turandot i 2009,Bizets Carmen i 2011 og vil igjen være det i år 2013 med Giuseppe Verdis Nabucco.

I festningens ytre område, mellom Place d’Arms og Overberget fort, finnes idag en campingplass og en del av Halden golfbane, Fredriksten golfpark.

I forbindelse med tusenårsskiftet, ble festningen valgt til Halden og Østfolds tusenårssted.

2007 var første året TV-programmet "Allsang på grensen" ble spilt inn på festningen. Dette programmet gikk på TV 2 hver torsdag gjennom hele sommeren. Serien har siden dette gått hvert år, for sjette år på rad i 2012.

Anlegget forvaltes av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk og ble fredet 16. august 2014, på tohundreårsdagen for at norske soldater forlot festningen for å overgi den til svenskene etter Den svensk-norske krigen i 1814.

Jeg hadde en veldig fin dag på Fredriksten festning denne dagen. Jeg ruslet rundt på festningen i to timer og fikk tatt en masse bilder! Dette var i en de lengre deltskiftpausene mine på jobben, så det var ikke så veldig mange andre på festningen. Men noen var innom i tillegg til meg. Ikke overraskende ble det nesten dobbelt så mange bilder fra denne turen, i forhold til min første tur til Fredriksten festning! Men jeg må nok sette av litt tid en dag fremover for å kunne ta en nærmere titt på Overberget fort og Gyldenløve fort. Slik at jeg har fått med meg det meste av det som utgjør Fredriksten festning!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Permalenke til denne artikkelen: https://www.kak.net/2015/10/25/ny-tur-til-fredriksten-festning/

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.