Bangsbo fort i Danmark

Siste dag i Danmark hadde jeg satt av tid til å besøke Bangbo fort i Frederikshavn. Jeg hadde bevisst valgt å booke ferge fra Frederikshavn til Gøteborg i 20-tiden på kvelden, for å få noen timer i Frederikshavn for meg selv til å utforske dette fortet. På vei til Frederikshavn var jeg en liten tur innom Lønstrup for å ta bilder av den siste store bunkeren som jeg hadde gått glipp av ved første besøk. Men de bildene har jeg allerede lagt ut. Bangso fort ligger syd for Frederikshavn og Pikkerbakken og ligger ca 80 meter over havets overflate. Fortets kanoner ligger i ca 60-70 meters høyde. Bangsbo fort ble bygget av tyske Wehrmacht under andre verdenskrig og ble i 1944 primært bestykket med fire 15 cm Bofors / Krupp kanoner fra artilleriskipet Niels Juel.

Frederikshavn festning eller Verteidigungsbereich Frederikshavn som tyskerne kalte det bestod av flere batterier og støttepunkter. Det som i dag utgjør Bangsbo fort het Stützpunkt Sperrbatterie M.K.B. 1/521 og Stützpunkt Flakbatterie Süd M.Fl.B.  4./716. Tyskerne støpte omkring 70 bunkere på området under andre verdenskrig. I 1945 overtok det danske Søværnet fortet og råder fortsatt over området. I tidsrommet 1952-62 opplevde fortet sin danske storhetstid under den kalde krigen. Omkring 1950 støpte danske Søværnet ytterligere 10 bunkere. Alle bunkere eksisterer fortsatt i dag, men en del av bunkerne benyttes i dag av Maritimt Overvågingscenter Nord og er ikke tilgjengelig for publikum.

Bunkerne som tilhører Stützpunkt Sperrbatterie M.K.B. 1./521 er fire stykk Regelbau M270 kanonbunker for hver sin 15 cm Bofors kanon (en under bygging per 15. januar 1945), M145 ammunisjonsbunker, M162a ildledningsbunker, fire stykk R628 mannskapsbunkere, R134 ammunisjonsbunker, to stykk R635 mannskapsbunkere, to stykk R622 mannskapsbunkere for 20 mann, V174 radar kommunikasjonsbunker, L409a bunker for 3,7 cm flak/antiluftskyts. Bunkerne som tilhørte Stützpunkt Flakbatterie Süd M.Fl.B. 4./716 er fire stykk Fl243 bunker til 10,5 cm flak/antiluftskyts, Fl244 ildledningsbunker for tungt antiluftskytsbatteri, to stykk Fl246 ammunisjonsbunkere, tre stykk R622 mannskapsbunkere for 20 mann, Fl245 maskinbunker for flak/antiluftskyts, R621 mannskapsbunker, M152 kommandobunker, R638 sanitetsbunker og R658 bunker for oppbevaring av vann og kjøkken.

M152 kommandobunkeren og R638 sanitetsbunkeren er to av bunkerne du må betale for å komme inn i, og det er det uten tvil verdt! De er i utrolig god (oppusset) stand og det er en fryd å gå rundt og se på alt de har fått til i disse to bunkerne! Det er også en rekke informasjonsskilter på veggene rundt i de to bunkerne som inneholder et hav av informasjon om bunkerne og det som skjedde der under andre verdenskrig. Sanitetsbunkeren er innredet med en utstilling for NEPS-linjen som forsynte Frederikshavn, flystasjonene Karup, Tirstrup, Vandel, Skydstrup og et par flystasjoner i Nord-Tyskland med flybensin under den kalde krigen via et 650 kilometer langt underjordisk rørsystem. NEPS-linjen var i prinsippet hemmelig og skulle sikre flybensin ut til de forskjellige flystasjonene uten at noen skulle vite om det eller kunne hindre det. Legg også merke til at at det er bilder av hvordan disse to bunkerne så ut innvendig idèt de startet restaureringen!

M152 kommandobunkeren er en enorm bunker og en ganske sjelden type kommandobunker. Det finnes bare to av dem i hele Danmark, i tillegg til den på Bangsbo fort i Frederikshavn, finnes det også en i Esjberg. Utover Danmark finnes det 14 stykk i resten av Europa, 4 i Nederland og 10 i Frankrike. M152 kommandobunkeren ved Bangsbo fort ble støpt 24. januar 1943 og meldt ferdig og klar til bruk 31. mars 1943. Det ble benyttet 1260 m3 med betong for å støpe denne bunkeren. Siden denne kommandobunkeren er såpass spesiell, og det finnes bare to av dem i Danmark, var det utrolig gøy å kunne få oppleve en i en slik stand som dette! Om det er mulig å komme inn i den i Esjberg vet jeg ikke. Denne kommandobunkeren var beregnet til den tyske øverstkommanderende i Nord-Jylland.

En annen enorm bunker ved Bangsbo fort er M162a ildledningsbunkeren. Samme type ildledningsbunker som man finner ved Skagen festning og Hanstholm festning (Hanstholm I). Fra å aldri sett en slik ildledningsbunker noen gang, så har jeg i løpet av kort tid sett tre av dem i Danmark. Totalt sett finnes det seks slike i Danmark. Det er dog bare ved Hanstholm I at jeg har hatt mulighet til å komme inn i denne M162a ildledningsbunkeren. Den er ikke åpen og tilgjengelig ved enten Skagen festning eller ved Bangsbo fort dessverre. Om den er tilgjengelig ved omvisninger er jeg ikke sikker på, informasjonsplakaten ved inngangen står det bare «Ingen tilgang» på. Mens på andre bunkere som man ikke har tilgang til kan det f.eks stå «Avlåst». Det betyr kanskje at ildledningsbunkeren er tilgjengelig ved spesielle omvisninger.

Bangsbo fort skulle ha fire stykk M270 kanonbunkere for hver sin 15 cm Bofors kanon, en av disse var derimot fortsatt under bygging per 15. januar 1945. En av kanonene stod derfor i en åpen stilling. Disse er laget av Bofors i Sverige på tegninger og stål fra Krupp i Tyskland i 1922, som ikke fikk lov til å lage så store kanoner etter Tysklands nederlag i første verdenskrig. Det ble produsert 12 slike 15 cm Bofors kanoner. Ti av dem var ombord i artielleriskipet Niels Juel, mens to ble lagret på land som reservekanoner.  Niels Juel seilte fra 1923 inntil 1943. Skipet ble i 1935-36 modernisert og var ved andre verdenskrigs utbrudd et ganske moderne krigsskip. Den 9. april 1940 lå Niels Juel på Holmen i København uten besetning og spilte derfor ingen rolle under tyskernes invasjon av Danmark dessverre.

Danskene prøvde å frakte Niels Juel til Sverige for at tyskerne ikke skulle få kloa i artilleriskipet i august 1943, men lyktes ikke. Istedet valgte kapteinen ombord på Niels Juel å seile skipet på grunn og ødelegge alt utstyr ombord. Kanonene var derimot for store til å kunne ødelegges. De ble derimot umiddelbart gjort ubrukelige. Et par uker senere ble artilleriskipet slept til Kiel hvor den ble reparert og bygd om til tysk kadettskip, som den 3. mai 1945 ble senket for andre gang.  Denne gangen av en tysk kaptein i Østersjøen. Men før ombyggingen ble de ti kanonene demontert, reparert og gjenbrukt i kystfort. Fire av disse kanonene fra Niels Juel ble satt opp våren 1944 på Bangsbo fort. Fire kanoner ble også oppstilt på etter batteri syd for Løkken. De fire øvrige Niels Juel-kanonene rakk de aldri å benytte seg av.

De fire Niels Juel-kanonene ble fortsatt brukt på Bangbo fort under den kalde krigen, mens de resterende kanonene ble vraket på 50-tallet, med unntak av en som ble lagret på Holmen. Da Bangsbo fort ble nedlagt i 1962 valgte man å skrote en av de fire kanonene, den som stod i en åpen kanonstilling, i motsetning til de andre som stod i kanonbunkere. De resterende tre kanonene har overlevd tidens tann og står fortsatt i sine kanonbunkere på Bangsbo fort. På 90-tallet ble alle de fire Niels Juel-kanonene igjen samlet på fortet, da kanonen fra Holmen ble flyttet til terrenget på toppen av bakken.

På Bangsbo fort kan du besøke Forhørsbunkeren. Den ble åpnet 15. februar 2007, men lå da i Sanitetsbunkeren, men i 2012 ble hele installasjonen flyttet til mannskapsbunkeren, nemlig bunker nummer 22. Bangsbo fort har valgt å bruke denne bunkeren og installsjonen til å fortelle hvordan det var å komme i kloa til Gestapo under okkupasjonen i Danmark under andre verdenskrig. I tillegg til en utstilling er det også innredet et forhørsrom hvor du kan ta på deg hodetelefoner og oppleve et fiktift avhør i 3D. Jeg var alene i forhørsbunkeren og måtte sette i gang hørespillet selv, og fikk streng beskjed om å holde hendene på bordet foran meg og ble forhørt og truet med det ene og det andre, samtidig som jeg hørte hvordan det gikk med han som ble forhørt og torturert i rommet ved siden av. Som man forøvrig kan se utstilt på vei inn, eller ut for den saks skyld. Det informers dog om at det aldri ble utført tortur på Bangsbo fort under andre verdenskrig.

Det er også innredet en «barnebunker» på området hvor andre verdenskrig og ikke minst Adolf Hitler blir forklart på en måte som barn skal forstå. Det er et must hvis man har med seg barn til Bangsbo fort, men også interessant å ta en titt på om man drar dit alene. Jeg har tatt bilder av både barnebunkeren og alle informasjonsplakatene som er hengt opp i bunkeren for å forklare barn, på deres nivå, hva som skjedde under andre verdenskrig. F.eks: «Der var mange som syntes at Adolf var rigtig sej og de fulgte efter ham og kaldte ham for «Føreren», og gjorde alt hvad han sagde. Men der var også mange der syntes, at Adolf var rigtig dum fordi han kom brasende ind hvor folk boede og ville bestemme over dem og alle deres ting. Det blev folk rigtig sure over og derfor blev der krig.»

Syd for kommandobunkeren ble det i 1942-1943 bygget et luftvernbatteri med fire 10,5 cm kanoner. Kanonene stod i paddeskjold i hver sin Fl243 betongbunker for flak/antiluftskyts med tilhørende mannskapsbunkere og en Fl244 ildledningsbunker i midten. Den 9. mars ble det løsnet fem skudd mot et engelsk fly fra dette batteriet. Et tilsvarende batteri ble etablert nord for Frederikshavn i Stützpunkt Flakbatterie Nord M.Fl.B 2./716. I en av disse stillingene står det i dag en 10,5 cm kanon. Kanonstillingene ved Bangsbo fort er i dag dekket av jord, mens ildledningsbunkeren benyttes av det danske Søværnet.  En slik 10,5 cm kanon og paddeskjold eksisterer i dag og det vil bli prøvd å få dette på plass på Bangsbo fort  ved en senere anledning.

Generalfeltmarskalk Erwin Rommel var også på besøk ved Bangsbo fort under andre verdenskrig. Den tyske føreren Adolf Hitler sendte i slutten av 1943 generalfeltmarskalk Erwin Rommel ut for å inspirere Atlanterhavsvollen. Atlanterhavsvollen gikk fra den sydfranske grense til Norge, og også bunkerne i Frederikshavn var en del av dette ufattelig store festningsverket. Rommel ankom Frederikshavn 8. desember 1943 og startet sin inspeksjon kl 8 om morgenen. Han besøkte kun Pikkerbakken, som på dette tidspunktet ble kalt Batterie Süd, og etter inspeksjonen av en av luftvernbatteriets store ammunisjonsbunkere som var under bygging, fikk han et foredrag om kystbatteriene i kommandobunkeren. Kl 8.45 var besøket i Batterie Süd overstått og Rommel fortsatte til Skagen.

En av de store M270 kanonbunkerne med en av 15 cm Niels Juel kanonene står forøvrig inne på området som sauene går fritt rundt på. Det er ikke noe problem å gå inn på dette området, men det kan kanskje være greit å se hvor man går, for det er saueshit absolutt overalt. Kanonen som står i denne kanonbunkeren er ikke i samme stand som de to andre, den blir nok ikke like høyt prioritert. Siden den står inne hos sauene. Det er nok de to andre kanonbunkerne og kanonene de aller fleste tar en titt på. Men jeg for min del måtte selvfølgelig få med meg alle tre. Den fjerde kanonen står som sagt i dag oppe på gressplenen ved museumsbutikken!

Det står også en 3,7 cm flak/antiluftskytskanon ved bunker 30 ved Bangsbo fort. Her har du mulighet til å sette deg i stolen på kanona og sveive i vei hvis du har lyst til det! Spesielt morro for barn vil jeg tro, men jeg klarte ikke å dy meg selv. Kanonen er av typen 3,7 cm SKC/30 produsert av Rheinmetall-Borsig i 1930. Kanonen har en vekt på 2 tonn med skjold, har en rekkevidde på 6.800 meter, skuddhastighet på 30 skudd i minuttet og hver granat veide 0,745 kilo. I tillegg til alle kanonene som tyskerne stilte opp på Bangsbo fort under krigen, så moderniserte også det danske Søværnet fortet i etterkrigstiden. I 1952 bestod Bangsbo fort også av to luftvernbatterier med tre doble 40 mm danske luftvernkanoner. Kanonene kunne skyte 240 skudd i minuttet og kunne også benyttes til forsvar på bakken. Kanonbesetningen var 4 mann og 2 ammunisjonsladere.

Et besøk på Bangsbo fort kan virkelig anbefales! Det koster 75 kroner, men da har man også ubegrenset tilgang til både Bangso fort, Bangsbo, Skagen og og Sæby i en uke! Kanskje du også møter de «tyske soldatene» på Bangsbo fort slik som jeg gjorde? Jeg fikk også anledning til å ta noen bilder av dem. Jeg for min del har fortsatt masse igjen i Danmark å utforske. Jeg har inntrykk av at det er tysk betong mer eller mindre overalt i Danmark. Neste gang håper jeg på å utforske enda mer av Atlanterhavsvollen i Danmark, også lengre syd enn det jeg hadde anledning til denne gangen. Men det skal også være enda mer å utforske i de områdene jeg var, men ikke var klar over at det var noe å finne. Når blir neste besøk mon tro?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Permalenke til denne artikkelen: https://www.kak.net/2015/09/06/bangsbo-fort-i-danmark/

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.